1doza-( 2 ) srkkMGLLVMaygtPykeeDIerYythirrgrkPepemlqdlkdrYeaig

1qgoa-( 2 ) kkALLVVSfGTsy--------------------------hdtcek--

bbbbbbb aaaaaa1doza-( 52 ) gIspLaqiteqQAhnLeqhLneiqdeItFkayiGLkh--Ie---------

1qgoa-( 21 ) -------NIvaCErdLaasCp------dRdlfrAFtsgmiirkLrqrdgi

aaaaaaaaaaa bbbbbb1doza-( 91 ) --pfIedAVaeMhkdgIteAVSIVLaPHfStfsVqsYnkrAkeeAeklgg

1qgoa-( 58 ) didtPlqALqkLaaqgYqdVAIQSLhiing-deyekIvreVqllrp-lFt

aaaaaaaaaa bbbbbb aaaaaaaaaaa1doza-( 139 ) LtItSVesWydepkFvtYWvdrVketyasMpederenAMLIVSAhSlPek

1qgoa-( 106 ) -rLtlGvPLLsshndyvqLMqALrqqMpslr----qtekVVFMGhgas--

bbbb aaaaaaaaaaaa bbbbbbb1doza-( 189 ) IkefgDpypdqLheSAklIAegAgvseyaVGWQsegntpdpwlgpdVqdl

1qgoa-( 149 ) -----hhAfaaYacLdhmMtaq-rf-pArVGAVe--------sypeVdiL

aaaaaaaaaaaaaaa bbbbb aaaa1doza-( 239 ) TrdlfeqkgYqAFVYVPVGfvAdhleVlydNdy----eCkvvTddIgAsy

1qgoa-( 184 ) idsLrd-egVtgVhLMPL-mlvagdhAindMasddgdSWkmrFnaagIpA

aaaaaa a bbbbb aaaa aaaaaaa b1doza-( 285 ) yrp-eMPnakpeFIdALAtvVlkklgr

1qgoa-( 232 ) tpwlsGLGenpaIraMFvaHLhqalnm

b aaaaaaaaaaaaaa


Key

solvent inaccessible UPPER CASE X
solvent accesible lower case x
alpha helix red x
beta strand blue x
3 - 10 helix maroon x
hydrogen bond to main chain amide bold x
hydrogen bond to mainchain carbonyl underline x
disulphide bond cedilla ç
positive phi italic x