1ps1a-( 3 ) qdvdFhIpLpgrqSpdharAeaeQlawPrslg--LIr-------

5eau-2( 221 ) knnvllrf---akldfnllQmlhkqElaqVsrwwkdld--Fvt-------

1uby--( 20 ) spvvverereeFvgffpqIvrdLTedgighpevgda

aaaaaa aaaa1ps1a-( 38 ) sdaaaerHl-r--ggyAdLASrFYPhA-t------------gadLdLGVd

5eau-2( 259 ) ---tLpyArdrv-veCYfwALgVYfepqy------------sqARvMLVk

1uby--( 56 ) varlkeVLqynApggkcnrGltVvaaYreLSgpgqkdaeslrCAlAVGWC

aaaaaa aaaaaaaa1ps1a-( 72 ) LMSWfflFddlfdgprge------npedTkqlTdqVaaALdgpLpdtAp-

5eau-2( 293 ) TiSMIsIVddTFda-yGt-------vkeLeaYtdAIqrw-dineidrLp-

1uby--( 106 ) IELfqAaslVadDimdqsltrrgqlCWykke---------------gvgl

aaaaaaaaaa1ps1a-( 115 ) ----piAhGFadIwrrtçegMt-----paWçarSarhWrnYFdgyvdeAe

5eau-2( 333 ) dyMkiSYkaIldLYkdYekeLssagr-shIVchAierMkeVVrnYnvest

1uby--( 141 ) dAinDsflLesSVyrVLkkyCrqrpyyvhLlelFlqTayqtelGqmldli

aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1ps1a-( 156 ) --sr--------saaqylamrrhTiGVqPTVDLAErAgrf--eV-phrVF

5eau-2( 382 ) --wfiegyt--PpvseYlsnalATTtyYYlATTSYLGMk---sA-teqdF

1uby--( 191 ) TapvskvdLshFseerYkaIVkyk-tAFySfYLPVAAAMyMvgidskeeH

aaaaaaaa aaaa aaaaa aaaa1ps1a-( 200 ) dS-avM-saMlqIAvDVnLLLnDIa------slekeeargeqnNMVmILr

5eau-2( 424 ) ewLskn-pkILeASViIcrVidDta------tYeveksrgqiAtGIeCCm

1uby--( 240 ) enAkaILleMGeYfqIQddYldcFGdpaltgavgtdIqd-NkCswLVVqC

a aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa1ps1a-( 242 ) reh-------------gws----ksrSvshMq-----neVrarLeqYlll

5eau-2( 467 ) rdy-------------gis----tkeAmakFq-----nmaetAwkdIneg

1uby--( 289 ) LqrvtpeqrqlLednYGrkepekvakVkeLYeavgMraaFqqyeesSyrr

aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa1ps1a-( 270 ) escLpkvgeiyqLdtaerealerYrtdAVrTVIrGsydwhr--ssg

5eau-2( 495 ) ll--r-----------ptpvsteFLt-PIlnLAriVevtyihnhpekvLk

1uby--( 339 ) LqelIekhSn--------rLpkeiFlglAqkIykrqk

a aaaa1ps1a-( )

5eau-2( 536 ) phiinlLvdsiki

1uby--( )


Key

solvent inaccessible UPPER CASE X
solvent accesible lower case x
alpha helix red x
beta strand blue x
3 - 10 helix maroon x
hydrogen bond to main chain amide bold x
hydrogen bond to mainchain carbonyl underline x
disulphide bond cedilla ç
positive phi italic x