1bbha-( 1 ) aglspeeqIetRqagyefmgwNmgkIkanlegeynaaqVeaAAnvIaaiA

1cpq--( 1 ) adtkevleaReayfkslggSmkaMtgvaka-fdaeaAkveAakLekil

256bb-( 1 ) adledNmetlndnlkvIekAd----naaqVkdALtkMraAA

aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa1bbha-( 51 ) nsgmgalygpgTdk-nvgdvkTrvkpeffqnmedvgkiarefvgaAntLa

1cpq--( 48 ) atdvaplFpagTSstdlpg-qTeakaaIwanmddfgakgkamheaGgaVi

256bb-( 38 ) ld-AqkatPpkle---------dksp-dspeMkdfrhGfdilvgqIddAl

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1bbha-( 100 ) evAatgeaeaVktafgdVgaackschekYrak

1cpq--( 97 ) aaAnagdgaaFgaalqkLggtckachddYreed

256bb-( 77 ) klAnegkvkeAqaaAeqLkttrnayhqkyr

aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa


Key

solvent inaccessible UPPER CASE X
solvent accesible lower case x
alpha helix red x
beta strand blue x
3 - 10 helix maroon x
hydrogen bond to main chain amide bold x
hydrogen bond to mainchain carbonyl underline x
disulphide bond cedilla ç
positive phi italic x